Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Posts Tagged ‘düşünce’

İstisnalar kaideyi bozar mı? Bir insanın hareketi bütün camiayı bağlar mı yoksa kişisel görüştür kurumu bağlamaz mı dersin? Türkiye’de yaşayan biri olarak bunlardan herhangi birini seçme özgürlüğüne sahipsin! (daha&helliip;)

Reklamlar

Read Full Post »

İnsanlar da dahil olmak üzere çoğu hayvan türü topluluklar halinde yaşamaktadır. İlk insan topluluklarından bahsederken sanırım evrim sürecinide göz önünde bulundurup daha eskilere gitmemiz gerekiyor. Bununda ötesinde, madem toplum canlı bireyler için bir ihtiyaç, madem insanlık içinde her ne kadar diğer hayvanlara oranla zeki olsa da gerekli, peki toplumun birey üzerindeki etkileri nelerdir? (daha&helliip;)

Read Full Post »

Kuşkuculuk

Son günlerde -belkide finaller stresinden kurtulduğumdan olacak- insanları daha yakından gözlemliyorum, düşüncelerini ve ortaya koyduları fikirleri daha yakından irdeliyorum. Bu düşünce sistemi ve kelimeler dizisi içerisinde kendini en çok gösteren şey ise dogmatik inançlar. İnsanlar neden dogmaya açarlar beyinlerini, neden biraz kuşku duyup araştırma yapmadan fikirleri kabul ederler? (daha&helliip;)

Read Full Post »